Technologické centrum Praha

Konference Nové technologie a jejich budoucnost v IP

...známe cenu myšlenky

Konference Nové technologie a jejich budoucnost v IP

14.06.2022

Konference Nové technologie a jejich budoucnost v IP

Dne 7. června se v TC AV ČR uskutečnila celodenní konference „Nové technologie a jejich budoucnost v IP“, kterou společně uspořádaly Licensing Executives Society (LES) Česká republika a Slovensko a Technologické centrum prostřednictvím aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR.

V dopoledním programovém bloku diskutovali formou moderované panelové diskuse přední domácí odborníci z řad patentových zástupců, představitelů justice a advokátní praxe
o soudobých možnostech a budoucích perspektivách virtuálního řešení sporů týkajících se duševního vlastnictví. Trend směřující k distančnímu resp. virtuálnímu řešení podobných sporů, který se v současné praxi stále silněji uplatňuje, odstartovala v minulých letech omezení spojená
s pandemickou situací
.

Následovala série zajímavých příspěvků, přednesených zástupci firemního sektoru. Témata se týkala mj. využití nejmodernějších technologií k odhalování padělků uměleckých výtvarných děl, léků, i spotřebního a luxusního zboží v prostředí internetových prodejců. Dva závěrečné příspěvky přiblížily posluchačům praktické zkušenosti s využitím informačních technologií při ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, získané v prostředí velkých domácích výrobních a strojírenských podniků.

Konference se zúčastnilo celkem 45 posluchačů, především z řad specialistů patentových a advokátních kanceláří, univerzit a výzkumných organizací.

V případě odborných dotazů k problematice IPR kontaktujte: V. Suchý, suchy@tc.cz, 234 006 163