Technologické centrum Praha

Účastnili jsme se konference Inovační vize Prahy 2030

...známe cenu myšlenky

Účastnili jsme se konference Inovační vize Prahy 2030

27.05.2022

Účastnili jsme se konference Inovační vize Prahy 2030

Pražský inovační institut (PII) organizoval konferenci Pražská inovační vize 2030, jejímž hlavním tématem byla podpora inovací v Praze. Diskutovalo se v panelech: podnikání, urbánní inovace, AI & digitalizace, vesmír a výzkum, inovace ve vzdělávání a kulturní
a kreativní odvětví.

V panelu věnovaném problematice urbánních inovací vystoupil zástupce TC AV ČR
(O. Pokorný) s představením výsledků projektu FutuRIS, který realizovalo společně Technologické centrum a České priority, z. ú., jehož cílem byla identifikace relevantních megatrendů a hybných sil, které budou nejvíce ovlivňovat rozvoj inovačních ekosystému města. Vysvětlil, jak byly trendy identifikovány a jakým způsobem byly definovány příležitosti pro výzkum a inovace ve vazbě na možné budoucí dopady těchto megatrendů. Zmínil také potenciální nástroje pro podporu pražského inovačního ekosystému, které by mohly být součástí aktualizované pražské RIS3.

(Závěrečná zpráva projektu je ke stažení, viz link na projekt FutuRIS výše.)