Technologické centrum Praha

Setkání NINET v Technologickém centru

...známe cenu myšlenky

Setkání NINET v Technologickém centru

20.05.2022

Setkání NINET v Technologickém centru

Soubory:

V Technologickém centru AV ČR se sešli členové neformální sítě NINET, aby si vyměnili informace o novinkách v programu Horizont Evropa, sdíleli zkušenosti a poreferovali o zajímavých výstupech svých projektů.

NINET je národní informační síť pro rámcové programy EU (National Information Network), neformální sdružení českých regionálních kontaktních organizací (RKO), oborových kontaktní organizací (OKO) a národní kontaktní organizace (NKO) poskytujících informační a konzultační služby a poradenství v souvislosti se zapojením českých subjektů do evropského výzkumu (zejména rámcových programů EU). Jedná se o současné i bývalé příjemce finančních prostředků MŠMT prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE (podprogramu INTER–INFORM).

Jsme rádi, že po několika online setkáních se pod taktovkou NKO, kterou je Technologické centrum AV ČR, mohlo setkání konat prezenčně a účastnilo se jej více než 40 zástupců reprezentujících 12 kontaktních organizací. Pozornost jsme věnovali aktuálním tématům, jako jsou dopady války na Ukrajině, zapojení Spojeného království a Švýcarska do Horizontu Evropa, lump sum projekty, výzva Hop on, mobilita pracovníků či vznik asociace CZARMA. Prezentace z akce jsou k dispozici níže:

Rozcestník stále běžících projektů sítě NINET je možné nalézt na ninet.cz. S ohledem na skutečnost, že v uvedeném podprogramu již nebudou vyhlašovány nové výzvy a většina aktuálních projektů se chýlí ke konci, bude tento rozcestník v budoucnu převeden pod portál horizontevropa.cz a transformován na Rozcestník projektové podpory HE na jednotlivých pracovištích.

Těšíme se na další setkání v prosinci 2022.