Technologické centrum Praha

Pátrání po osudech zaniklého užitného vzoru: Příběh starého kalamáře

...známe cenu myšlenky

Pátrání po osudech zaniklého užitného vzoru: Příběh starého kalamáře

24.05.2022

Pátrání po osudech zaniklého užitného vzoru: Příběh starého kalamáře
Sběratel secesních kalamářů 

Největší radostí pro sběratele je nejen obdivování řemeslného zpracování, funkčnosti a originality krásného starého předmětu nebo pocit vlastnění historické hodnoty, ale i poodhalení jeho minulosti. Sběratel se dme pýchou, když může s nadšením odborně pohovořit
o nejmenších detailech předmětu.

Slavná sklárna Wilhelm Kralik Sohn ze šumavské Lenory vyráběla na přelomu 19. a 20. století secesní skleněné kalamáře s kovovým víčkem, na kterých se dochoval vtlačený text.
Náš sběratel vyčetl z literatury, že jde o čtyři řádky čísel patentové ochrany asi z roku 1900.
A tady začíná náš příběh netradiční mezinárodní spolupráce o připomínání si historie,
o znalosti věci a podnikatelské erudici.

Pomoc vyhledal v Technologickém centru

Sběratel se doslechl, že se v Technologickém centru AV ČR (dále TC) už mnoho let pomáhá malým a středním firmám a jeho dotaz zněl: „Zajímá mě cokoli, co zjistíte o těchto číslech a písmenech psaných švabachem“.

Odborník TC, který se léta věnuje duševnímu vlastnictví na mezinárodním poli a jeho kolegyně, která roky podporuje mezinárodní spolupráci mezi firmami v síti Enterprise Europe Network, se společně zamysleli a zavolali do německé pobočky EEN v Hessensku. Dostali odpověď, že výroba mosazného víčka kalamáře ozdobeného stylizovaným jmelím a jeho konečná kompletace se skleněnou částí byla patentována a vyráběna u firmy Balduin Heller Soehne v Teplicích. 

Jeden patent nestačil 

Zjistilo se, že pan podnikatel z přelomu století chtěl začít rychle prodávat své zboží a zároveň ochránit pozici na trhu patentem. Chtěl využít design, který byl v té době moderní a nebyl konkurenční firmou dosud patentovaný. Použil proto stejnou patentovou strategii, jakou používají i současní inovátoři a podnikatelé.

Požádal sice o slabší, ale o to rychlejší postup ochrany a získal německý užitný vzor, který začal platit hned druhý den po registraci.
A současně požádal o silnější právní ochranu: rakouský a německý patent. Patenty se týkaly způsobu výroby kovových částí kalamáře a jejich upevňování na nádobku. Dva patenty zřejmě proto, že tehdy ještě neplatily smlouvy o vzájemném uznávání patentů mezi sousedními zeměmi.

 A tak úspěšně skončila netradiční pomoc sběrateli historických výrobků při pátrání po osudech zaniklého užitného vzoru – starého kalamáře. Z odpovědi, kterou TC pro sběratele profesionálně připravilo, se tak vynořil krásný příběh průmyslového designu, jeho historie a podnikatelské šikovnosti, vypovídající i o tom, že již před více než 120 lety, byla pro firmy velmi důležitá ochrana průmyslového vlastnictví.

Bližší informace můžete získat u Ing. Václava Suchého, suchy@tc.cz, tel. 234 006 164

banner_kalamar2.png   banner_kalamar3.png