Technologické centrum Praha

Seminář Clean Sky dnes a v budoucnu - prezentace

...známe cenu myšlenky

Seminář Clean Sky dnes a v budoucnu - prezentace

16.10.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s klíčovými partnery CS2 Joint Undertaking a Technologickým centrem AV ČR  uspořádalo dne 10. října 2018 mezinárodní seminář Clean Sky dnes a v budoucnu. Na akci byly prezentovány nejnovější informace týkající se programu Clean Sky 2 a 3 a problematika letectví v evropském programu výzkumu, vývoje a inovací Horizont 2020.

Součástí akce byla i exkurze do závodu LATECOERE v Praze Letňanech.

Prezentace ze semináře naleznete v souboru na stránkách H2020.