Technologické centrum Praha

SCI-PO 2022: Příspěvky do konferenčního sborníku

...známe cenu myšlenky

SCI-PO 2022: Příspěvky do konferenčního sborníku

19.04.2022

SCI-PO 2022: Příspěvky do konferenčního sborníku

Do 7. května 2022 můžete posílat návrhy abstraktů do sborníku, který je pravidelně vydáván ke konferenci Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
s akronymem SCI-PO (Science Policy). Letos se konference uskuteční 18. října 2022
v Praze a jejím hlavním tématem budou výzkumné infrastruktury a jejich role v systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky.

Pořadateli jsou tradičně Technologické centrum AV ČR, Tertiary Education & Research Institute, IDEA CERGE-EI, a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Organizační stránku zajišťuje společnost alevia. Portál Vědavýzkum.cz je jako každý rok hlavním mediálním partnerem celé akce.

Více o konferenci a adresu na poslání abstraktu najdete na webu alevia.