Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo 1-2/2022

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo 1-2/2022

12.04.2022

Vyšlo Echo 1-2/2022

Soubory:

První dvojčíslo časopisu ECHO v roce 2022 obsahuje mimo jiné příspěvky související
s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kde je jednou z priorit téma rozvoje ERA v oblasti velkých výzkumných infrastruktur. 

Značná část obsahu tohoto vydání  je věnována tzv. horizontálním oblastem (financování, otevřená věda, gender či etika), které tvoří nedílnou součást agendy při řešení projektů. 

Více o obsahu tohoto dvojčísla vám napoví delší text na webu Horizontevropa.cz

S novým ročníkem časopisu jsme změnili jeho grafickou podobu, zajímají nás i vaše názory na jeho obsah. Proto budeme rádi, když  pro nás vyplníte krátký dotazník (otevřen bude do 25. května 2022):
Průzkum názorů čtenářů a odběratelů časopisu ECHO, našich klientů a spolupracovníků na obsah časopisu ECHO „Pomozte nám vytvářet lepší ECHO“ Děkujeme.

Echo naleznete v Publikacích nebo v příloze níže.