Technologické centrum Praha

Granty Evropské výzkumné rady byly "Zaostřeny" na ČRo Plus

...známe cenu myšlenky

Granty Evropské výzkumné rady byly "Zaostřeny" na ČRo Plus

28.03.2022

Granty Evropské výzkumné rady byly "Zaostřeny" na ČRo Plus

"Grant ERC, tedy Evropské výzkumné rady, získávají jen ti nejlepší a neodvážnější vědci, kteří přinášejí nové nápady a směry, které - pokud se ukážou jako úspěšné - výrazně posouvají vědecké poznání. Do České republiky ovšem za 15 let doputovalo pouze 55 těchto prestižních grantů. V čem je problém? Jsou naši vědci o tolik horší? Anebo si jen prostě neumí o grant na excelentní výzkum správně zažádat? "

Takto je uveden pořad Zaostřeno na stanici Českého rozhlasu Plus 27. 3. (od 17:34), jehož téma připravila redaktorka Eva Kézrová. Hovoří s držiteli grantů Tomášem Slaninou, Hanou M. Cáhovou, oba z ÚOCHB, s Ondřejem Duškem, Ústav obecné lingvistiky FF UK, Pavlem Plevkou, CEITEC MU. Dále také se Zdeňkem Hostomským, ředitelem ÚOCHB, a se Zdeňkem Strakošem
z MFF UK, koordinátorem Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

V pořadu za Technologické centrum AV ČR hovoří Petra Fedorová, národní kontakt (NCP) pro granty ERC a Akce Marie Skłodowska-Curie, která objasňuje určitý posun v získávání ERC grantů v ČR i národní systém podpory žadatelů.

Záznam pořadu si poslechněte na tomto odkazu.

.