Technologické centrum Praha

Stručná rekapitulace účasti ČR v soutěžích o granty ERC - 7. RP a H2020 (HE),

...známe cenu myšlenky

Stručná rekapitulace účasti ČR v soutěžích o granty ERC - 7. RP a H2020 (HE),

25.03.2022

Stručná rekapitulace účasti ČR v soutěžích o granty ERC - 7. RP a H2020 (HE),

Soubory:

Granty ERC jsou v Evropě i mimo ni vnímány jako měřítko kvality výzkumu a postavení jednotlivých vědeckých institucí v jednotlivých zemích. Odborná veřejnost v ČR sleduje účast a úspěšnost českých výzkumníků v získání těchto grantů s velkou pozorností. Je proto žádoucí stručně zrekapitulovat účast českých výzkumníků a českých hostitelských institucí
v těchto projektech hraničního výzkumu. Mluvíme o výzkumu směřujícímu za hranice poznání a k průlomovým objevům v daném oboru.

Je pozitivní, že účast v soutěži o prestižní granty byla v programu H2020 z mnoha důvodů
u českých výzkumníků vyšší, než v předchozím 7. RP. Někteří špičkoví čeští výzkumníci jsou dokonce držiteli více než jednoho grantu ERC.

V příloze najdete tabulky se jmény úspěšných žadatelů za celé zmiňované období a dále grafy se statistickými údaji za ČR a v mezinárodním srovnání.

Český rozhlas Plus připravil rozhovory se dvěma držiteli ERC grantů (Tomáš Slanina, UOCHB a Pavel Plevka, CEITEC MU), které vysílal 22. 3. 2022. Záznam si můžete poslechnout na tomto odkazu. (Odpolední Plus od 17,40 hodin)

O ERC grantech se bude také mluvit v pořadu Zaostřeno v neděli 27. 3. od 17, 30 hodin na ČRo Plus.