Technologické centrum Praha

Prestižní ERC Consolidator grant pro český výzkum

...známe cenu myšlenky

Prestižní ERC Consolidator grant pro český výzkum

17.03.2022

Prestižní ERC Consolidator grant pro český výzkum

Evropská rada pro výzkum (ERC) dnes oznámila výsledky hodnocení žádostí o ERC Consolidator grant 2021. 313 úspěšných žadatelů, kteří budou své projekty řešit ve
24 zemích, získá pětiletý grant v průměrné hodnotě 2 mil euro.
Do České republiky poputuje jeden a další dva jsou na rezervním seznamu. Grant získal strukturní virolog Pavel Plevka, jehož projekt je zaměřený na studium fágové infekce bakteriálního biofilmu tvořeného buňkami zlatého stafylokoka. Používá přitom kombinaci flourescenční mikroskopie optického listu pro pozorování vývoje biofilmu a průběhu fágových infekcí a kryo-elektronové mikroskopie pro detailní popis procesu tvorby fágových částic v infikovaných buňkách. Díky tomuto výzkumu bude možné popsat dosud necharakterizované interakce fágů a bakterií za biologicky a klinicky relevantních podmínek.

„ERC grant pro mne a můj tým znamená pětileté a štědré financování. Můžeme se pustit do složitých projektů, které se nemusí podařit. Riziko neúspěchu je vyváženo nadějí, že zjistíme zajímavé věci o šíření fágů v biofilmu. Zároveň zde není požadavek na počet publikací,“ říká k získání grantu doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. působící na Masarykově univerzitě a v centru CEITEC v Brně.

V polovině prosince 2021 Technologické centrum AV ČR (TC) organizovalo ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC cvičné pohovory pro uchazeče o ERC Consolidator granty, kteří postoupili s žádostí do druhého kola. Na cvičný pohovor se přihlásilo pět vědců a jedna vědkyně. Pavlu Plevkovi, který byl jedním z účastníků na prosincovém cvičném pohovoru, moc gratulujeme.

Jeho úspěch je i motivací pro naši další aktivní podporu českých žadatelů o granty ERC, kterou TC přes deset let organizuje ve spolupráci s prof. Zdeňkem Strakošem z Univerzity Karlovy. Společně také budujeme ucelený systém této podpory na národní úrovni. Pavel Plevka byl jeden z prvních, kdo před léty poskytl svůj návrh projektu k využití na workshopech pro žadatele o granty ERC. Účastnil se také celé řady našich akcí (ať už workshopů na psaní projektů nebo cvičných pohovorů), a to v roli účastníka, ale i experta. K této spolupráci dodává: Když jsem připravoval moji první žádost o ERC grant, tak mi svůj projekt poskytla profesorka Jana Roithová, což pro mne byla  velká inspirace a pomoc. Proto jsem se rozhodl dát moji grantovou žádost k dispozici pro účastníky workshopu a doufám, že byla podobně užitečná. Za podporu Technologického centra AV ČR žadatelům o ERC granty, kterou dlouhodobě organizuje s panem profesorem Zdeňkem Strakošem, jsem velmi vděčný. Workshopy i cvičné prezentace mají řadu pozitivních efektů. Přimějí žadatele, aby na projektu nebo prezentaci začali pracovat včas. Kritiku pracovních verzí grantových žádostí i prezentací není sice moc příjemné poslouchat, protože následné úpravy vyžadují spoustu práce, ale je to jistá cesta jak projekt vylepšit a zvýšit tak šance na získání grantu. A v neposlední řadě je kritické čtení cizích projektů zajímavou prací i způsobem, jak se naučit psát vlastní granty lépe.“

Počet zájemců o naše školení a speciální workshopy stále roste. Zatímco v roce 2018 jej absolvovala zhruba dvacítka vědců a vědkyň, v roce 2020 to byl více než dvojnásobek. I proto vznikla na základě společné iniciativy Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR v roce 2021 Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Tvoří ji osm členů - řešitelů i hodnotitelů ERC grantů, z oborů přírodních, společenských a technických věd - pod vedením koordinátora prof. Zdeňka Strakoše. Její činnost v rámci workshopů doplňuje celá řada dalších expertů, kteří s ERC mají zkušenost. Velmi si této odborné spolupráce vážíme, neboť posouvá pomoc uchazečům o ERC granty zase o úroveň výš,říkají k významu Expertní skupiny Petra Fedorová a Zuzana Šimek, národní kontakty pro granty ERC a akce Marie Skłodowska-Curie v TC.

„Systém národní podpory, který jsme vytvořili, je unikátní (...). Vyrostl zezdola bez jakéhokoli institucionálního zadání z naší dávné společné iniciativy s Petrou Fedorovou a s podporou TC a Univerzity Karlovy. Stojí na dobrovolné práci velké většiny českých ERC hodnotitelů a dřívějších žadatelů pro nové žadatele, což vytváří výjimečné společenství pomoci, podpory a sdílení. NCP pro ERC v TC zajišťují s obrovským nasazením veškerou infrastrukturu a organizační podporu, bez které by konání jednotlivých akcí nebylo myslitelné (včetně pomoci s technickou případně právní stránkou podávaných žádostí). Expertní skupina má na starosti vlastní odbornou stránku akcí,“ dodává Zdeněk Strakoš, koordinátor Expertní skupiny.

Věříme, že úspěšnost v získávání grantů ERC, které jsou v Evropě i mimo ni vnímány jako měřítko kvality výzkumu v jednotlivých zemích a jsou známkou postavení jednotlivých vědeckých institucí v mezinárodním srovnání, bude v České republice za přispění TC a Expertní skupiny dále narůstat. Zároveň ale musí být zajištěna dlouhodobá práce s potenciálními žadateli na jednotlivých institucích tak, aby na ni práce TC a Expertní skupiny mohla účinně navázat a aby se na naše workshopy hlásili jen žadatelé, kteří budou na podání kvalitního ERC projektu připraveni. Na jaře roku 2020 připravil „ERC tým“ (Petra Fedorová a Zuzana Čapková, TC AV ČR; Zdeněk Strakoš, Univerzita Karlova) Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni.

Více informací k výsledkům výzvy naleznete na stránkách ERC, které obsahují jak přehled a příklady podpořených projektů, tak statistiku k výzvě. Průměrná úspěšnost v této výzvě činila 12localhost.