Technologické centrum Praha

Termín uzávěrky vnitrostátní procedury vstupu do akcí COST pro veřejnou soutěž 2019

...známe cenu myšlenky

Termín uzávěrky vnitrostátní procedury vstupu do akcí COST pro veřejnou soutěž 2019

08.10.2018

Vzhledem k předpokládanému datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu,  experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST (LTC) dne 1. listopadu 2018, MŠMT stanovuje nejzazší termín na zaslání přihlášek do akcí COST elektronickou poštou na adresu cost@msmt.cz nejpozději
do 22. října 2018. Budou-li příslušné dokumenty zaslány po tomto termínu, nebude pro žadatele možná účast ve veřejné soutěži.

Více informací o vnitrostátní proceduře vstupu do COST jsou dostupné zde.