Technologické centrum Praha

Enterprise Europe Network v letech 2022-2025

...známe cenu myšlenky

Enterprise Europe Network v letech 2022-2025

28.02.2022

Enterprise Europe Network v letech 2022-2025

Minulý týden proběhla interní akce mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (dále EEN), která oficiálně zahájila novou etapu fungování sítě v letech 2022 – 2025. Setkání zahájili přední představitelé DG Growth a EISMEA (výkonná agentura EEN). Vyzdvihli roli sítě v podpoře evropské ekonomiky, směřující k větší udržitelnosti a digitalizaci.

Podle současných zjištění pouze 15 localhost malých a středních podniků v Evropě nabízí ekologické produkty nebo služby a 83 localhost evropských podniků zatím neintegrovalo digitální technologie do svých obchodních modelů. Téměř polovina firem neinovuje a 83 localhost nevyváží v rámci jednotného trhu. To představuje velké příležitosti pro uplatnění služeb sítě EEN.

Ke zlepšení stavu by měly výrazně přispět i finanční instrumenty Evropské inovační rady (European Innovation Council) a další dotační nástroje EU.

Síla sítě EEN, která působí v 60 zemích, spočívá v nabídce odborníků napříč všemi sektory (14 sektorových skupin odráží 14 eko- systémů, definovaných v ekonomické strategii EU) a ve spolupráci s evropskými digitálními inovačními huby a dalšími aktéry na podnikatelské scéně.

V ČR jsou aktivity sítě EEN realizovány šesti partnery napříč celou republikou, přičemž Technologické centrum AV ČR vystupuje v roli koordinátora.

V této souvislosti jsme vydali 13. ledna 2022 tiskovou zprávu