Technologické centrum Praha

Účastnili jsme se debaty o budoucnosti velkých výzkumných infrastruktur ČR

...známe cenu myšlenky

Účastnili jsme se debaty o budoucnosti velkých výzkumných infrastruktur ČR

18.02.2022

Účastnili jsme se debaty o budoucnosti velkých výzkumných infrastruktur ČR

V úterý 15. února 2022 se v prostorách Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil páty ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, který organizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou (MUNI)
a Středoevropským technologickým institutem (CEITEC). Účastníci, z důvodu dosud špatné covidové situace on-line, na tomto fóru diskutovali aktuální otázky agendy velkých výzkumných infrastruktur (VVI).
Zástupci TC AV ČR (M. Pazour a I. Vaverková) na akci prezentovali výsledky pilotní analýzy socioekonomických přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur, kterou vypracovali na základě dostupných informací za roky 2016–2020. Vypracování analýzy  financovalo MŠMT, v nadcházejícím období se počítá i s přípravou komplexní metodiky ke sledování socioekonomických přínosů a dopadů VVI v dlouhodobém časovém horizontu.

Podrobně o celé akci informuje web VVI na tomto odkazu, kde jsou k dispozici také přednášky vystupujících.