Technologické centrum Praha

Projekt FIT-4-NMP nabízí bezplatnou podporu pro Hop-On Facility v rámci Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Projekt FIT-4-NMP nabízí bezplatnou podporu pro Hop-On Facility v rámci Horizontu Evropa

08.02.2022

Projekt FIT-4-NMP nabízí bezplatnou podporu pro Hop-On Facility v rámci Horizontu Evropa

Projekt FIT-4-NMP, jehož je Technologické centrum AV ČR členem, nabízí bezplatnou službu projektům financovaným v rámci 2. pilíře programu Horizont Evropa nebo programů EIC Pathfinder v rámci nově otevřené výzvy nástroje „Horizont Evropa Hop-On Facility“. Tato výzva umožňuje přistoupení jednoho partnera pocházejícího z tzv. Widening zemí (vč. ČR) ke konsorciu podpořenému ve výzvách Pilíře 2 nebo ve schématu EIC Pathfinder Pilíře 3. Zároveň se musí jednat o konsorcium, ve kterém zatím žádný jiný partner z Widening země nefiguruje.

Nástroj Hop-On Facility programu Horizont Evropa je otevřen všem tématům v rámci Pilíře 2 a EIC Pathfinder nástroje a má dvě uzávěrky: 20. dubna 2022 a 10. listopadu 2022. Pro zařazení dalšího partnera lze požádat o dodatečný rozpočet v rozmezí 200 000 - 500 000 EUR, přičemž až 10 localhost je přiděleno koordinátorovi konsorcia.

Projekt FIT-4-NMP je tzv. podpůrná akce Horizontu Evropa (Grantová dohoda č. 958255), jejímž cílem je zvýšit účast talentovaných nováčků z nedostatečně zastoupených regionů v programu Horizont Evropa v oblasti pokročilých materiálů, výrobních technologií, čistého průmyslu a oběhového hospodářství (NMP)

Nabízené služby zahrnují:

  1. praktickou podporu při hledání partnera z ČR, který se zabývá pokročilými materiály, výrobními technologiemi, čistým průmyslem nebo oběhovým hospodářstvím
  2. praktickou pomoc při poskytování informací o partnerovi pro část A (např. administrativní údaje, rozpočet atd.) a část B (např. popis nového úkolu atd.) pro žádost do nástroje Hop-On
  3. praktickou pomoc při přípravě změny grantu při přistoupení nového partnera

Neváhejte šířit tuto nabídku FIT-4-NMP mezi širší komunitu. 

Webové stránky projektu FIT-4-NMP: https://www.fit-4-nmp.eu.

V případě dotazů kontaktujte: Jiří Janošec, janosec@tc.cz, Petr Pracna, pracna@tc.cz nebo fit-4-nmp@intelligentsia-consultants.com.