Technologické centrum Praha

NKC - Gender a věda uspělo jako koordinátor projektu ve výzvě ERA 2021

...známe cenu myšlenky

NKC - Gender a věda uspělo jako koordinátor projektu ve výzvě ERA 2021

26.01.2022

NKC - Gender a věda uspělo jako koordinátor projektu ve výzvě ERA 2021

Národní kontaktní centrum - Gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspělo jako koordinátor projektu GENDERACTIONplus a navázalo tak na předchozí úspěšný projekt GENDERACTION, který rovněž koordinovalo a který skončil v září 2021. Uspěli v návrh projektu do výzvy Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací (zkráceně výzva ERA 2021), jehož vyhodnocení oznámila Evropská komise 18. ledna 2022.
NKC je jedním z prvních českých subjektů, které budou koordinovat projekty v novém rámcovém programu Horizont Evropa. Velice nás těší, že NKC využilo podpory oddělení NICER Technologického centra AV ČR poskytované koordinátorům a partnerům projektů programu Horizont Evropa, a to formou konzultací, pročtením a okomentováním textu včetně rozpočtových otázek.
Další podrobnosti včetně popisu projektu, jeho cílů a partnerů naleznete v tiskové zprávě Sociologického ústavu AV ČR zde.