Technologické centrum Praha

Šíření excelence a rozšiřování účasti v programu H2020

...známe cenu myšlenky

Šíření excelence a rozšiřování účasti v programu H2020

08.10.2018

Šíření excelence a rozšiřování účasti v programu H2020

Zajímá vás analýza účasti evropských zemí v programu Horizont 2020, kterou zveřejnila Evropská komise?
Zpráva analyzuje také základní příčiny nízké účasti několika členských států EU a přidružených zemí
k H2020. Zdůrazňuje klíčové trendy v překlenutí propasti v oblasti výzkumu a inovací.
Ukazuje, že pro většinu regionů EU se inovační výkonnost časem zlepšila a současně předkládá návrhy na překonání přetrvávajících překážek v účasti a rozdílů v okrajových oblastech.

Celá zpráva je k dispozici zde.