Technologické centrum Praha

TC AV ČR potvrdilo pozici národního koordinátora evropské sítě pro podporu podnikání

...známe cenu myšlenky

TC AV ČR potvrdilo pozici národního koordinátora evropské sítě pro podporu podnikání

13.01.2022

TC AV ČR potvrdilo pozici národního koordinátora evropské sítě pro podporu podnikání

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání Enterprise Europe Network (známou jako EEN) bude v Česku
i v dalším třiapůlletém období, tj. do poloviny roku 2025, koordinovat Technologické centrum Akademie věd ČR. Rozhodla o tom Evropská komise, která posuzovala kvalitu předloženého projektu během několikaměsíčního výběrového řízení. Projekt spou s TC podávalo konsorcium šesti zkušených českých aktérů v oblasti podpory podnikání - Centrum pro regionální rozvoj ČR, BIC Plzeň, Jihomoravské inovační centrum, Regionální hospodářská komora Brno a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Komise projekt financuje z programu na podporu malých a středních podniků (Single Market Programme); kofinancování zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Díky účasti regionálních partnerů v projektu pokrývá síť EEN od r. 2008 celé území ČR a poskytuje unikátní bezplatné poradenství malým a středním podnikům s mezinárodními ambicemi např. při vstupu na zahraniční trhy, a to i mimo EU. V souladu se současnou strategickou orientací Evropské unie se síť EEN v dalším období ještě více než dosud zaměří na podporu malých a středních podniků při přechodu na zelenou transformaci, udržitelné obchodní modely a při zavádění digitálních řešení ve firmách. 

TC k této informaci vydalo tiskovou zprávu.