Technologické centrum Praha

Podpora MSP v oblasti ochrany duševního vlastnictví pokračuje v roce 2022

...známe cenu myšlenky

Podpora MSP v oblasti ochrany duševního vlastnictví pokračuje v roce 2022

12.01.2022

Podpora MSP v oblasti ochrany duševního vlastnictví pokračuje v roce 2022

Program Evropské komise a úřadu EUIPO „Ideas Powered for Business SME Fund“, který umožňuje českým malým a středním firmám snižovat náklady na ochranu vybraných forem duševního vlastnictví, pokračuje i v roce 2022.

Nově bude možno uplatňovat následující dotace:

  • náklady spojené s registračními poplatky ochranných známek a průmyslových vzorů registrovaných v EU - do výše
    75 localhost
  • náklady spojené s registračními poplatky ochranných známek a průmyslových vzorů mimo EU - do výše 50 localhost
  • poplatky za zápis národního patentu - do výše 50 localhost
  • náklady spojené se specializovanou službou předběžné diagnózy duševního vlastnictví (tzv. IP Scan) - do výše 90 localhost souvisejících nákladů.

Administrativa spojená s uvedenými dotacemi by měla být jednodušší a o dotace bude možné žádat během celého roku
(do 16. 12. 2022).

Projekt je koordinován Úřadem průmyslového vlastnictví. Technologické centrum AV ČR zastává roli jednoho z odborných auditorů.

Pro více informací kontaktujte Václava Suchého, tel.: 234 006 163, suchy@tc.cz.

Bližší informace o uvedeném programu naleznete na webu Úřadu EU pro duševní vlastnictví..