Technologické centrum Praha

Další čtyři ERC Starting granty pro Českou republiku

...známe cenu myšlenky

Další čtyři ERC Starting granty pro Českou republiku

11.01.2022

Další čtyři ERC Starting granty pro Českou republiku

Dne 10. ledna 2022 zveřejnila Evropská rada pro výzkum výsledky první výzvy pro ERC Starting granty v rámcovém programu Horizont Evropa (2021-2027). Rozpočet ve výši
619 mil. eur bude rozdělen mezi 397 projektů. 

Pokud jde o počet získaných grantů, byly nejúspěšnější instituce v Německu (72), Francii (53), Spojeném království (46) a Nizozemsku (44). Uspěli vědci 45 různých národností, nejvíce z nich (67 grantů) jsou Němci, následováni Italy (58), Francouzi (44) a Nizozemci (27). Čerství držitelé grantů budou řešit projekty ve 22 členských státech EU či zemích přidružených k rámcovému programu. Celkem 13 budoucích řešitelů se přestěhuje za grantem ze Spojených států do Evropy. Úspěšnost klesla na 9,8 localhost (z 13 localhost v poslední výzvě v H2020).

Uspěli rovněž čtyři vědkyně a vědci působící v České republice (abecedně dle příjmení):

Ondřej Dušek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (UK)

Hana Macíčková Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB)

Kateřina Rohlenová z Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR (BIOCEV)

Tomáš Slanina z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB)

Všichni čtyři úspěšní žadatelé využili podpory poskytované Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC, kterou koordinuje prof. Zdeněk Strakoš z Univerzity Karlovy. Kromě workshopů zaměřených na psaní projektových návrhů, kterých se někteří z nich účastnili, jsme pro všechny uchazeče uspořádali rovněž cvičné pohovory,
tzv. mock interviews probíhaly on-line 14. září 2021 za přítomnosti členů Expertní skupiny a dalších přizvaných spolupracovníků. (Interview je také součástí žádosti o ERC grant.)

Technologické centrum blahopřeje všem novým držitelům grantů a přeje jim mnoho zdaru při výzkumu.

O českých grantistech z výzvy 2021 se dočtete více v článcích na stránkách nových příjemců:

ÚOCHB, AV ČR, UK

Více k výsledkům výzvy ERC-STG-2021:

Statistiky 

Celkový seznam schválených grantů

Seznam schválených grantů z vědní oblasti PE

Seznam schválených grantů z vědní oblasti LS

Seznam schválených grantů z vědní oblasti SSH

Krátký záznam o českém úspěchu v získání ERC grantů si můžete poslechnout v pořadu Odpolední plus vysílané na ČRoPlus
10. 1. 2022. Hovoří E. Kézrová s moderátorem J. Burdou (17:42:50 - 17:48:19), zmíněné je i TC AV ČR.

ČRoPlus.jpg