Technologické centrum Praha

Poslední Ergo v roce 2021

...známe cenu myšlenky

Poslední Ergo v roce 2021

03.01.2022

Poslední Ergo v roce 2021

Zveme vás k přečtení článku "Účelová podpora onkologicky zaměřeného výzkumu a výsledky podpořených projektů", který jsme vydali v prosincovém čísle našeho odborného periodika Ergo. Druhý text má snahu dobrat se odpovědi na otázku "Daří se v ČR stanovovat smysluplné indikátory pro monitorování a evaluaci národních programů na podporu aplikovaného výzkumu?"

Přejeme vám příjemné čtení, včetně editorialu Michala Pazour na téma evropských a českých "misí".