Technologické centrum Praha

Jan Hrušák předal předsednictví ESFRI Janě Kolar

...známe cenu myšlenky

Jan Hrušák předal předsednictví ESFRI Janě Kolar

08.12.2021

Jan Hrušák předal předsednictví ESFRI Janě Kolar

V pondělí 6. prosince 2021 se virtuálně uskutečnilo 78. plenární zasedání ESFRI Fóra, kterému na závěr svého tříletého mandátu naposledy předsedal Jan Hrušák. Zajištění práce sekretariátu předsedy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) poskytovalo od ledna 20019 TC AV ČR v rámci projektu CZERA 3. Jan Hrušák byl jako vůbec první předseda ESFRI ze zemí střední a východní Evropy. 

Více o průběhu 78. plenárního zasedání ESFRI Fóra se dočtete zde.