Technologické centrum Praha

Analýza dlouhodobých strategií JPI

...známe cenu myšlenky

Analýza dlouhodobých strategií JPI

09.10.2018

Společné programové iniciativy (Joint Programming Initiatives-JPIs), které slouží k řešení společenských a globálních problémů, vypracovali své dlouhodobé strategie. Analýza deseti těchto strategií JPIs, o které nyní informuje skupina na vysoké úrovni pro společné plánování (High level Gtoup for Joint Programming-GPC), potvrzuje význam rámcového programu pro financování JPIs a vyzdvihuje osvědčené postupy. Doporučuje vytvořit užší vazbu mezi JPI, GPC, Výborem pro Evropský výzkumný prostor a inovace (European Research Area and Innovation Committee – ERAC) a členskými státy pod vedením Rady pro konkurenceschopnost,
včetně proaktivní úlohy Evropské komise v procesu společného plánování.

Text analýzy naleznete na tomto odkazu.