Technologické centrum Praha

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

...známe cenu myšlenky

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

03.12.2021

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Soubory:

Seminář, který každoročně pořádáme ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, se tentokrát věnoval tématům financování výzkumu, výzkumníkům a výzkumnicím, spolupráci
a podpoře podnikového výzkumu a konal se online formou. 

V úvodním příspěvku seznámil Martin Mana (ČSÚ) s novými údaji o výzkumu a vývoji za
rok 2020 a dalšími statistikami z oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. Účastníci semináře se dozvěděli informace o nových statistických údajích z oblasti lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a zajímavá data z podnikového výzkumu.

Vladislav Čadil (TC AV ČR) navázal ve své prezentaci na výzkum, vývoj a inovace
v podnikovém sektoru  z pohledu výsledků projektu řešeného s podporou Technologické agentury ČR (Program ĚTA). Představil typologii soukromých podniků, které v letech 2008-2020 získaly účelovou podporu z vybraných programů. Při typologii byla využita analýza latentních tříd, data z IS VaVaI a informace získané dotazníkovým šetřením o strategii podniků v oblasti VaVaI.

Publikační výkon, jeho význam a počty autorů výzkumných pracovišť bylo téma přednášky Daniela Münicha (CERGE-EI), ve které demonstroval využití zcela modernizované analytické aplikace pro srovnávání dle významu a intenzity citací v recenzovaných časopisech, které se vztahují k výzkumným organizacím v ČR. Aplikaci využívající data z Web of Science lze nalézt na tomto odkazu: https://ideaapps.cerge-ei.cz/EU_citations/

Ondřej Pecha (TC AV ČR) se zaměřil na analýzu dat evidovaných v Centrální evidenci projektů (CEP IS VaVaI) s důrazem na spolupráci podniků a výzkumných organizací. Zajímavé srovnání nabídlo použití geografických indikátorů a vytvoření interaktivní bibliometrické mapy.

Prezentace jsou k dispozici jako přílohy níže.

M. Mana (ČSÚ)

D. Münich (CERGE-EI)