Technologické centrum Praha

Článek v Euractiv.cz ke konferenci CZEDER 2021

...známe cenu myšlenky

Článek v Euractiv.cz ke konferenci CZEDER 2021

23.11.2021

Článek v Euractiv.cz ke konferenci CZEDER 2021

Zpravodajský web EURACTIV.cz publikoval článek s názvem Evropa má svůj „urychlovač“ inovací. Čeští výzkumníci jsou jeho součástí. Komentuje konferenci
České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2021), kterou uspořádalo TC ve spolupráci
s MŠMT začátkem listopadu t.r. Níže uvádíme část s odkazem na celý text na portálu Euracriv.cz.

Věda, výzkum a inovace jsou tahouny evropské ekonomiky. Navíc přichází
s odpověďmi na klíčové výzvy budoucnosti, jako je například klimatická krize nebo pandemie covid-19. Evropská unie vědu podporuje již dlouhá léta pomocí speciálních programů. Ten současný, zvaný Horizont Evropa, je největší svého druhu.

Inovativní léčba rakoviny, boj s infekcemi, budování klimaticky neutrálních měst a vývoj technologií napříč sektory od dopravy po zemědělství. To vše plánuje Evropská unie finančně podpořit skrze program Horizont Evropa – nástupce Horizontu 2020.

Nejedná se však o klasický dotační program, tak jak je známe ze strukturálních fondů, ze kterého dostanou země EU „svou“ obálku.
O financování z Horizontu se ucházejí samotní aktéři přímo u evropských institucí a přiklepnutí grantu si musí vysoutěžit. Jinými slovy, projekt musí obstát v celoevropské konkurenci a zároveň do něj v naprosté většině případů musí být zapojeno více týmů z různých zemí. Jde o tzv. mezinárodní konsorcia.

S novými objevy a technologiemi pomůže vědcům a inovátorům 95,5 miliardy eur. Právě to je rozpočet nového programu Horizont Evropa pro období 2021-2027, který se od svého předchůdce neliší jen tučnější obálkou, ale také novým a velmi ambiciózním nástrojem, tzv. misemi.

Celý text článku naleznete na tomto odkazu.

Článek se také odkazuje na přílohu našeho časopisu Echo s každoroční Zprávou o účasti v Horizontu 2020, kterou nalezente zde nebo v naší sekci Publikace