Technologické centrum Praha

Vydali jsme Echo 3-4/2021 s přílohou o účasti ČR v H2020

...známe cenu myšlenky

Vydali jsme Echo 3-4/2021 s přílohou o účasti ČR v H2020

01.11.2021

Vydali jsme Echo 3-4/2021 s přílohou o účasti ČR v H2020

"I letošní podzimní dvojčíslo přináší Zprávu o účasti ČR v rámcovém programu H2020. Její autoři, D. Frank a J. Vaněček, analyzují účast a výsledky (publikace) dosažené českými týmy prostřednictvím mnoha kvantitativních charakteristik (ve Zprávě je 62 grafů a 44 tabulek). Hodnocení je pak založeno na komparaci jejich hodnot dosažených ČR s hodnotami ostatních členských států EU. Nechybí ani analýza struktury zúčastněných českých institucí. „Špatná zpráva“ z tohoto rozsáhlého hodnocení říká, že účast ČR v programu H2020 byla (stejně jako v předchozích rámcových programech) malá, takže ČR svým příspěvkem do rozpočtu tohoto programu vlastně financovala účast jiných států. „Dobrá zpráva“ zase říká, že účast ČR byla kvalitní, neboť účastnická úspěšnost ČR byla vysoká, a to nejen
v porovnání s úspěšností nových členských států, nýbrž i v porovnání s průměrnou účastnickou úspěšností starých členských států. K té dobré zprávě patří i to, že publikace, na nichž se podíleli čeští účastníci, jsou v průměru 2x více citovány, než je celosvětový 
průměr citovanosti publikací vydaných ve stejných letech a stejných oborech. Účast v projektech programu H2020 tedy přibližuje české instituce ke světové špičce.
Věříme, že začátek úvodníku Echa, jehož dlouholetým autorem je Vladimír Albrecht, vás přiláká ke čtení posledního letošního Echa a jeho přílohy. Dále Echo rozpracovává téma synergií investic a téma partnerství v programu Horizont Evropa.

Více o obshau najdete v naší sekci Publikace, stejně tak i samotné číslo a přílohu ke stažení.