Technologické centrum Praha

Konsorcium ERIC a hodnocení implementace jeho nařízení

...známe cenu myšlenky

Konsorcium ERIC a hodnocení implementace jeho nařízení

01.11.2021

Konsorcium ERIC a hodnocení implementace jeho nařízení

Nařízení Rady (EC) o právním rámci Konsorcia Evropských výzkumných infrastruktur (nařízení ERIC) má za cíl usnadnit zřizování a provoz velkých evropských výzkumných infrastruktur. Současně vyžaduje, aby Evropská komise vyhodnocovala jejich provoz
v pravidelných intervalech. Zprávu připravila skupina Komisí pověřených odborníků posoudit implementaci nařízení ERIC, určit osvědčené postupy a překážky a poskytnout doporučení.
Aktuální zpráva ze září 2021 obsahuje souhrnné závěry a doporučení vyplývající
z provedeného hodnocení. Některé techničtější výstupy navrhují osvědčené postupy pro: personál, daňové výjimky, hlášení a komunikaci, globální rozměr, rejstřík a praktické pokyny. Zpráva je k dispozici zde.
Více o tématu ERIC najdete na stránkách Velké výzkumné infrastrukutry.