Technologické centrum Praha

Pokračuje stavba výzkumné infrastruktury FAIR

...známe cenu myšlenky

Pokračuje stavba výzkumné infrastruktury FAIR

21.10.2021

Pokračuje stavba výzkumné infrastruktury FAIR

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní akcelerační centrum pro výzkum antiprotonů a iontů, které je vyvíjeno a budováno ve spolupráci s mezinárodními partnery. Jde o jednu z největších výzkumných infrasturktur v Evropě. Hlavní její využití  bude pro kosmické účely, ale bude mít uplatnění i pro aplikace v medicíně nebo materiálových vědách.
Za účelem realizace FAIR byla založena společnost FAIR GmbH. Akcionáři společnosti pocházejí z Německa, Finska, Francie, Indie, Polska, Rumunska, Ruska, Slovinska a Švédska. Česká republika je přidruženým členem, stejně tak jako Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 

FAIR bude stát blízko německého Darmstadtu v rámci současného pracoviště GSI Helmholtzzentrum. Stávající akcelerátory GSI se stanou součástí budoucího zařízení FAIR a budou sloužit jako první akcelerační stupeň. Nejnovější video dronu ukazuje postup na stavbě FAIR ze září 2021.

Evropské výzkumné infrastruktury poskytují českým průmyslovým podnikům zajímavé příležitosti – mohou se stát dodavatelem nebo výzkumným partnerem.Technologické centrum AV ČR je tzv. kontaktem pro spolupráci s českým průmyslem (Industry Liaison Officers - ILO). České firmy se mohou ucházet o zakázky z FAIR na webu DTVP

Pro více informací kontaktujte: J. Janošec, janosec@tc.cz