Technologické centrum Praha

Národní informační den - Life Sciences - prezentace

...známe cenu myšlenky

Národní informační den - Life Sciences - prezentace

20.10.2021

Národní informační den - Life Sciences - prezentace

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a na půdě ČZÚ jsme 18. října 2021 pořádali Národní informační den zaměřený na nové příležitosti programu Horizont Evropa. Účastníci, (buď přítomni na ČZU či sledující on-line) se seznámili s aktuálními výzvami v oblasti věd o živé přírodě (zejména klastrem 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí), s misemi zaměřenými na klima, půdu
i oceány
či s možnostmi, které program nabízí na podporu rozšiřování účasti.
O zkušenosti se podělili také hodnotitelé projektových návrhů či úspěšní řešitelé projektů.

Prezentace z akce:

Daniela Lueth: Introduction to Cluster 6 and strategic outlook on 2022 topics of Cluster 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)

Petr Pracna: Relevant calls 2022 in Cluster 4 (Digital, Industry and Space)

Jana Čejková: Cluster 5 (Climate, Energy and Mobility)

Anna Vosečková: Horizon Europe in support of Widening countries and opportunities offered by European Institute of Innovation and Technology

Emil Cienciala: Mission Soil health and food

Tereza Budňáková: Missions Adaptation to climate change; Healthy oceans, seas, coastal and inland waters

Alena Šimková: Recommendations to applicants from the expert evaluators

Ladislav Kokoška: Recommendations to applicants from the expert evaluators

Naďa Koníčková: The support activities of the Technology Centre CAS

Josef Beránek: The support activities of CZU

Denisa Fančová, Bára Sobotková: Services of the Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels

moderuje N. Koníčková (TC AV ČR)