Technologické centrum Praha

Výroční konference sítě Enterprise Europe Network 2021

...známe cenu myšlenky

Výroční konference sítě Enterprise Europe Network 2021

13.10.2021

Výroční konference sítě Enterprise Europe Network 2021

Zástupci Technologického centra AV ČR, koordinátora mezinárodní sítě Enterpise Europe Network v České republice, se zúčastnili výroční konference EEN, která se konala ve dnech 29. 9. – 1. 10. v německém Stuttgartu s mottem "Reconnect, Renew, Rocover".

Hlavními tématy byla reakce na koronavirovou krizi, informace o digitalizaci firem a jejich transformace k udržitelnosti. Diskutovalo se také o synergiích s klastry, o procesu vytváření regionů, o inovacích, přístupu k financím, cirkulární ekonomice, o chytrých městech, dohodách o volném obchodu nebo o tom, jak může síť podporovat ekologickou a sociální transformaci malých a středních podniků.

Na konferenci byla předáva hlavní cena Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), kterou získala zástupkyně ČR, paní Marie Pavlů z EEN při Centru pro regionální rozvoj ČR. Více k této ceně najdete na tomto odkazu.