Technologické centrum Praha

Setkání českých stakeholderů s EK k problematice synergií mezi programy

...známe cenu myšlenky

Setkání českých stakeholderů s EK k problematice synergií mezi programy

05.10.2021

Setkání českých stakeholderů s EK k problematice synergií mezi programy

TC AV ČR ve spolupráci s MMR, MŠMT a TA ČR uspořádalo dne 22. září 2021 konferenci s názvem „Synergies Open 2“. Jednalo se o druhé virtuální setkání českých stakeholderů
a EK k problematice synergií mezi programy řízenými na evropské a národní úrovni. Konkrétně mezi přímo řízenými programy EU (především programem Horizont Evropa)
s fondy EU a národními programy.

Konferenci zahájila Daniela Grabmüllerová, náměstkyně MMR, která upozornila na důležitost přímo řízených programů i nedávno spuštěný web „DotaceEU - Unijní programy 2021-2027“ (více informací k úvodnímu slovu paní náměstkyně zde). Důležitost synergií zmínil ve své úvodní řeči i ředitel Kanceláře TA ČR, Martin Bunček, a jménem EK Magda de Carli, vedoucí oddělení DG RTD. Ta mimo jiné ocenila „politické odhodlání a spolupráci v ČR, bez kterých by realizace synergií nebyla možná“.

Následovaly prezentace zaměřené na praktickou implementaci synergických programů TA ČR a MŠMT, např. pečeť excelence (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Evropa EIC Akcelerátor či akcí Marie Skłodowska-Curie nebo Teaming.  

Více informací k problematice synergií, včetně informací o akci a připravovaných novinkách bude možné najít v připravovaném vydání ECHO 3/2021 (zde).

L. Chvojková a H. Luzumová z technického zázemí TC AV ČR

Magda de Carli, DG RTG

Screenshot_07.jpg