Technologické centrum Praha

Podílíme se na strategickém plánu Jihlavy

...známe cenu myšlenky

Podílíme se na strategickém plánu Jihlavy

09.09.2021

Podílíme se na strategickém plánu Jihlavy

Krajské město Jihlava je jedním z mála českých měst, které řeší svoji budoucnost společně s jeho obyvateli. Strategii rozvoje města na roky 2022-2032 začali zástupci radnice komunikovat s občany již koncem roku 2020 se založením webové stránky k tomuto účelu. Pro odbornou spolupráci přizvali zástupci města Technologické centrum AV ČR, jehož pracovníci z Oddělení strategických studií (STRAST) pro město připravili Analýzu vlivu globálních megatrendů na rozvoj statutárního města Jihlavy: Vývojové scénáře.
Scénáře slouží k předjímání možných alternativ budoucího vývoje, které budou ovlivněny působením megatrendů. Jejich využití ve strategickém plánu umožní městu včas a lépe reagovat na budoucí vývoj.

Pro tvorbu zmíněné analýzy použili pracovníci STRAST metody foresightu (uvažování o variantách budoucího vývoje), které dlouhodobě rozvíjejí pro potřeby veřejné správy, tvůrce veřejných politik, především v oblasti výzkumu, vývojej a inovací.

O vznikající strategii města Jihlava a o jaké budoucnosti lidé ve městě uvažují, se můžete dočíst na speciální webové stránce Vyprávění z budoucnosti Jihlavy. Součástí textu je i odkaz na zmíněnou analýzu vlivu globálních megatrendů a na rozhovor s jejími tvůrci.