Technologické centrum Praha

Nový portál pro granty a tendry EU

...známe cenu myšlenky

Nový portál pro granty a tendry EU

01.10.2018

Nový portál pro granty a tendry EU

Evropská komise spustila nový portál, který obsahuje přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky.  Nový portál nahradí současný účastnický portál (Participant Portal) a stane se jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně koordinované programy.
Portál obsahuje nové rozvržení a je vybaven vylepšenou funkcí vyhledávání pomocí klíčových slov. Obsahuje všechny funkce, které jsou k dispozici v rámci původního účastnického portálu a plně jej nahradí do konce roku 2018.

Odkaz na nový portál.