Technologické centrum Praha

Projekt pro vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality

...známe cenu myšlenky

Projekt pro vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality

29.07.2021

Projekt pro vzdělávání v oblasti dronů a virtuální reality

Erasmus+_cz.jpg
Jedním z mezinárodních projektů, do něhož se TC AV ČR v roce 2021 zapojilo, je projekt DigiS (Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies) plánovaný na období 2021-2023, který se zabývá problematikou odborného celoživotního vzdělávání v Evropské unii, konkrétně je zaměřen na:

  • zlepšení vzdělávání v oblasti bezpilotních systémů (dronů) a virtuální reality
  • stanovení jednotných požadavků ohledně kvalifikačních standardů a nadefinování pracovních pozic v daných oborech
  • zapojení co nejvíce zemí EU do uznání těchto standardů a pracovních pozic za účelem usnadnění mobility pracovních sil
  • vytvoření a aplikování vzdělávacích modulů pro výuku v oblasti bezpilotních systémů a virtuální reality do odborného vzdělávání.

V červnu 2021 byla ukončena první část projektu, ve které byly vytvořeny kvalifikační standardy a popisy pracovních pozic pro „vývojář a operátor bezpilotních systémů“ a „programátor a vývojář aplikací virtuální reality“. Zároveň byly nadefinovány požadavky na ověřování dosažení odborné způsobilosti k řádnému výkonu pracovní činnosti u daných profesí. Výstupy za obě profese jsou
k dispozici v české i anglické verzi:

  • vývojář a operátor bezpilotních systémů – popis pracovní pozice (ČJ AJ), kvalifikační standard (ČJ AJ)
  • programátor a vývojář aplikací virtuální reality – popis pracovní pozice (ČJ / AJ), kvalifikační standard (ČJ / AJ)

Dalším krokem bude vytvoření a otestování dvou pilotních vzdělávacích modulů, které mají probíhat online formou v kombinaci
s praktickou výukou.

Další informace o pěti cílech projektu se dočtete zde.