Technologické centrum Praha

Výstupy pilotní výzvy Iniciativy HEI

...známe cenu myšlenky

Výstupy pilotní výzvy Iniciativy HEI

28.07.2021

Výstupy pilotní výzvy Iniciativy HEI

Soubory:

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil v polovině července údaje o 23 projektech, které uspěly v pilotní výzvě Iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce (o výzvě jsme informovali zde a zde).
Do oceněných projektů je zapojeno celkem 135 vysokoškolských institucí (HEI) a 140 organizací mimo akademickou obec (non-academic organisations) z celkem 32 zemí.
Projekty získaly grant v maximální výši 1,2 miliony €, z toho na Fázi 1 (07 – 12/2021) až 400 000 € a na Fázi 2 (01/2022 – 07/2023) až 800 000 € za podmínky, že úspěšně dokončí Fázi 1.

Tisková zpráva EIT je zde a informační listy projektů zde. V přiloženém dokumentu pak naleznete přehled všech subjektů zapojených do úspěšných projektů.

Z Česka uspěly 3 vysoké školy:

  • Univerzita Pardubice (projekt INVENTHEI),
  • VŠB-TU Ostrava (projekt SUA) a
  • ČVUT v Praze (projekt TANDEM+).