Technologické centrum Praha

Konference o budoucnosti Evropy

...známe cenu myšlenky

Konference o budoucnosti Evropy

22.07.2021

Konference o budoucnosti Evropy

Soubory:

Konference o budoucnosti Evropy je platformou pro celoevropskou rozpravu, ve které mohou občané vyjádřit své představy o budoucnosti Evropské unie. Konference byla zahájena v květnu 2021 a probíhá formou občanských setkání či digitálně. Jde o zcela první akci svého druhu: do centra pozornosti rozhodování o budoucnosti Evropské unie se mají dostat samotní občané. Lidé z celé Evropy mohou vyslovit, jaké priority a výzvy vidí.

Mezi tématy k vyjádření jsou změna klimatu a životní prostředí, zdraví, sociální spravedlnost, pracovní místa, EU ve světě, hodnoty a právní stát, digitální transformace, migrace, vzdělávání, kultura, mládež a jiné.

Evropský parlament, Rada a Evropská komise se zavázaly, že budou Evropanům naslouchat a že se v rámci svých příslušných pravomocí budou doporučeními občanů zabývat. Závěry z konference a pokyny týkající se budoucnosti Evropy se očekávají nejpozději na jaře 2022.

Web Konference o budoucnosti Evropy v češtině.

Zapojte se do debaty o budoucnosti Evropské unie. Nikdo jiný to za vás neudělá (článek Davida Klimeše 22. července 2021 na euractiv.cz)

Krátká brožura o konferenci je v příloze níže.

#TheFutureIsYours