Technologické centrum Praha

Granty Marie Skłodowska-Curie Actions podporují kariérní rozvoj výzkumníků

...známe cenu myšlenky

Granty Marie Skłodowska-Curie Actions podporují kariérní rozvoj výzkumníků

21.07.2021

Granty Marie Skłodowska-Curie Actions podporují kariérní rozvoj výzkumníků

Webový portál Věda_výzkum.cz publikuje čtivé články o úspěšných vědcích, kteří v rámci grantu MSCA vycestovali do zahraničí, kde nasbírali mnoho zkušeností a mohou je uplatnit ve své další kariéře. Můžete si přečíst např. o Lence Polidarové, která v roce 2017 získala grant a vycestovala do MRC Laboratory of Molecular Biology v Cambridge, nebo příběh Lukáše Alána, který si pro rozšíření vědeckých obzorů vybral italskou univerzitu v Padově.

Dalším příběhem úspěšného získání grantu MSCA provází Stanislava Králová z MU
v Brně, která chce z nedávno objevených a popsaných antarktických mikroorganismů najít nová účinná antibiotika proti multirezistentním bakteriím, a to ve Vídni.

O tom jak se českým institucím daří získávat podporu v MSCA a jak mohou synergie s národními programy pomoci výzkumníkům
v novém evropském rámcovém programu Horizont Evropa, si můžete přečíst zde.

TC se spolupodílí na publikovaných informacích z pozice Národního kontaktu pro Akce "Marie Skłodowska-Curie" a je také organizátorem národních informačních dnů, workshopů a konzultací v této oblasti. Neváhejte se na nás obrátit.
Národním kontaktem pro MSCA a ERC granty je Zuzana Čapková.