Technologické centrum Praha

Úspěšný příběh - spolupráce na projektu Infravec2

...známe cenu myšlenky

Úspěšný příběh - spolupráce na projektu Infravec2

19.07.2021

Úspěšný příběh - spolupráce na projektu Infravec2

Komáři, klíšťata a další parazitičtí členovci přenášejí závažné choroby člověka i hospodářských zvířat a obecně se proto označují jako vektoři nákaz. Mezi takto přenášené nákazy patří například malárie, leishmaniózy, spavá nemoc, dále třeba virové infekce, jako jsou chikungunya, dengue, zika, japonská encefalitida a žlutá zimnice. Hlavním cílem projektu Infravec2 je propojení a integrace výzkumných infrastruktur, které se zabývají výzkumem vektorů a jimi přenášených nákaz. Konsorcium je složeno 24 partnerů, čtyř komerčních společností a tří terénních stanic v Africe, Tichomoří a Americe. Hlavní partneři mají vybudovány specializovaná insektária, která splňují přísné podmínky úrovně biologické ochrany BSL 2 a BSL 3.

Rozhovor s profesorem Petrem Volfem, CSc. z Katedry parazitologie Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy o spolupráci na projektu INFRAVEC2 Research Infrastructures for the control of vector-borne diseases z programu Horizont 2020 vedla N. Witzanyová, Národní kontakt pro Evropské výzkumné infratruktury H2020 z TC.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jak významné máme v České republice insektárium, jaký byl přínos českého týmu a čeho bylo
v projektu dosaženo.

(Autorka fotografie s názvem "Samice flebotoma sající krev" je doc. RNDr. J. Sádlová, PhD.)