Technologické centrum Praha

Vyšlo Echo č. 2/2021

...známe cenu myšlenky

Vyšlo Echo č. 2/2021

15.07.2021

Vyšlo Echo č. 2/2021

Druhé číslo Echa podrobně informuje o Klastrech 1, 2, 3, a 5 programu Horizont Evropa, v přehledu uvádí akce EU zaměřené na ochranu proti pandemii covidu-19 a popisuje historii a pokračování úspěšného projektu Extreme Light Infrastructure (ELI) ERIC.

V úvodníku Vladimíra Albrechta se dočtete kromě jiného o snaze vymanit se z doby covidu-19, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO), jehož 5. pilíř je zaměřen na výzkum, vývoj a inovace. Ten má podpořit výzkum a vývoj v 6 oblastech, např. v dopravě, v životním prostředí apod. a též
v „synergických efektech rámcového programu pro výzkum, vývoj a inovace“.

Echo je ke stažení v sekci Publikace.