Technologické centrum Praha

SME Instrument z pohledu firmy PPROI Services s.r.o.: cesta k mezinárodní expanzi i sebereflexi

...známe cenu myšlenky

SME Instrument z pohledu firmy PPROI Services s.r.o.: cesta k mezinárodní expanzi i sebereflexi

27.09.2018

O SME Instrumentu, největším evropském programu na podporu inovativních MSP, jsme psali již vícekrát. „Obecně je tento program vysoce konkurenční, od roku 2014 se v České republice povedlo uspět sedmnácti firmám. Ale i samotný proces přípravy projektu do tohoto unikátního finančního nástroje je pro firmy sebereflexí a velkým krokem vpřed ve zvyšování úrovně jejich podnikání. Vzniká nový byznys plán pro expanzi do zahraničí“, říká Silvia Jirásková, mentorka TC AV ČR, která inovativní firmy provází tímto procesem. 

Přečtěte si, jaké zkušenosti získala společnost PPROI Services, s.r.o. v rámci přípravy projektu do SME Instrumentu, fáze 1. v úzké spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. 

Text na stránkách een.cz

Marcel Matějka, ředitel společnosti PPROI Services, s.r.o.