Technologické centrum Praha

Záznamy on-line informačních dnů Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Záznamy on-line informačních dnů Horizontu Evropa

08.07.2021

Záznamy on-line informačních dnů Horizontu Evropa

Začátkem července se uskutečnily informační dny programu Horizont Evropa Klastrů
1,2,3 a 5.

Záznam Klastru 1 - Zdraví, naleznete na tomto odkazu.

Záznam Klastru 2 - Kultura, kreativity a inkluzivní společnost je na tomto odkazu.

Záznam Klastru 3 - Civilní bezpečnost pro společnost  spolu se  seminářem s agenturou FRONTEX na tomto odkazu
Více informací k tomuto záznamu zde.

Pro záznamy sekcí Klastru 5 - Kllima, energie a mobilita jděte na tuto stránku vždy na Watch this session.