Technologické centrum Praha

Úspěch české firmy v ESS za přispění TC AV ČR

...známe cenu myšlenky

Úspěch české firmy v ESS za přispění TC AV ČR

15.06.2021

Úspěch české firmy v ESS za přispění TC AV ČR

Jestliže se staví rozsáhlé a nákladné evropské výzkumné infrastruktury, je to vždy zajímavá příležitosti pro průmyslové firmy dodávat na tento tzv. „Big Science“ trh. Dodavatelský trh je značně roztříštěný a pro mnoho firem je obtížné navázat s těmito infrastrukturami kontakt a spolupráci. Technologické centrum AV ČR plní funkci národního kontaktu pro spolupráci českého průmyslu s mezinárodními výzkumnými infrastrukturami - jako tzv. Industry Liaison Officer (ILO). Mezi jednu z výnamných infrastruktur patří i budovaný Evropský spalační zdroj (ESS-European Spallation Source) se sídlem ve švédském Lundu.

Úspěch české firmy MiCo Shielding spol. s r.o. z Třebíče, která se zaměřuje na dodávky radiačního stínění pro centra výzkumu a vývoje, jaderné elektrárny, RTG trezory a nukleární medicínu, popisuje článek publikovaný Oddělením rozvoje podnikání zde. Pro dodávky do ESS firmu kvalifikovalo více než deset let zkušeností s dodávkami stínění radiačního záření a vlastní výrobní dílny.