Technologické centrum Praha

Publikace - Příběhy a výsledky / stopy ČR v programu Horizont 2020

...známe cenu myšlenky

Publikace - Příběhy a výsledky / stopy ČR v programu Horizont 2020

31.05.2021

Publikace - Příběhy a výsledky / stopy ČR v programu Horizont 2020

Technologické centrum AV ČR vydalo publikaci PROGRAM HORIZONT 2020: PŘÍBĚHY A VÝSLEDKY / STOPY ČR V PROGRAMU HORIZONT 2020.
Publikace je rozdělena na dvě části - první obsahuje 18 rozhovorů s úspěšnými českými řešiteli projektů H2020, druhá část stručně shrnuje a komentuje účast ČR v RP Horizont 2020.

Všichni dotazovaní hodnotili účast v projektech H2020 jako velmi přínosnou jak pro sebe, tak pro své instituce. Věříme proto, že zejména rozhovory podnítí zájem nových řešitelů projektů o účast v současném rámcovém programu Horizont Evropa (2021-2027). 

Publikace je v tištěné i elektronické verzi, ke stažení je zde.  Tištěnou verzi si můžete objednat v sekci Publikace