Technologické centrum Praha

TC AV ČR již 14 let zvyšuje konkurenceschopnost českých firem službami sítě Enterprise Europe Network

...známe cenu myšlenky

TC AV ČR již 14 let zvyšuje konkurenceschopnost českých firem službami sítě Enterprise Europe Network

20.05.2021

TC AV ČR již 14 let zvyšuje konkurenceschopnost českých firem službami sítě Enterprise Europe Network

Soubory:

Technologické centrum AV ČR má za sebou více než 25 let úspěšné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Jeho klienty jsou nejen národní a regionální instituce a výzkumné organizace, ale také české podniky. Zpočátku pomáhalo Technologické centrum AV ČR českým firmám s přenosem technologií, postupně rozšířilo své služby i na asistenci v otázkách inovačního rozvoje a jeho financování, například pomocí národních a evropských programů na podporu aplikovaného výzkumu či inovací.

V roce 2008 se Technologické centrum AV ČR zapojilo do služeb největší světové sítě na podporu podnikání – Enterprise Europe Network, která dnes působí již v 67 zemích světa. Společně s dalšími pěti partnery, zkušenými českými organizacemi podpory podnikání a inovací, pokrývá službami této sítě v roli koordinátora celé území České republiky. Naše firmy tak mají bezplatný přístup k celé řadě služeb posilujících jejich konkurenceschopnost, a to ve všech zemích, ve kterých síť Enterprise Europe Network působí.

Pozitivní dopad služeb této sítě je za více než 13 let možné doložit na příkladu stovek českých firem, které využily podnikové a inovační poradenství, vyhledání zahraničních partnerů nebo služby na podporu expanze na zahraniční trhy. Příkladem posledních let mohou být dva klienti Technologického centra AV ČR, firmy s velikým potenciálem dalšího rozvoje. Jsou jimi firma Iterait a firma PRO INFUSION. Jejich příběhy představujeme dále....

Celý článek, který vyšel v Lidových novinách v rubrice Úspěšné firmy, si můžete přečíst i stáhnout v příloze níže, nebo v naší sekci Publikace.