Technologické centrum Praha

ELI ERIC – Příběh se šťastným koncem (i pokračováním)

...známe cenu myšlenky

ELI ERIC – Příběh se šťastným koncem (i pokračováním)

20.05.2021

ELI ERIC – Příběh se šťastným koncem  (i pokračováním)

Sbor komisařů Evropské komise (EK) přijal dlouho očekávané rozhodnutí o založení Extreme Light Infrastructure (ELI) jakožto konsorcia pro evropskou výzkumnou infrastrukturu - ERIC se sídlem v České republice, a to v Dolních Břežanech. Rozhodnutí EK vstoupí v účinnost zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie, které se očekává začátkem června 2021.

ELI ERIC je světově nejpokročilejší výzkumná infrastruktura využívající vysokoenergetické, vysokorepetiční lasery s ultrakrátkými pulsy umístěná v Dolních Břežanech (ELI-beamlines) a Szegedu (ELI-ALPS).

Na tento úspěch lze pohlížet z mnoha různých úhlů pohledu. My se zaměříme na vliv projektů rámcových programů Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj (RP) na zřízení a počáteční operační fázi ELI ERIC.

Celý text autorky N. Witzanyové si přečtěte na webu Horizont Evropa  v sekci Success Stories.