Technologické centrum Praha

Euronanoforum 2021 a příležitosti pro nové firmy z oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů

...známe cenu myšlenky

Euronanoforum 2021 a příležitosti pro nové firmy z oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů

17.05.2021

Euronanoforum 2021 a příležitosti pro nové firmy z oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů

Ve dnech 5.a 6.května 2021 se konala virtuální konference Euronanoforum 2021, která byla doprovázena tradičními networkingovými a výstavními akcemi. S ohledem na epidemiologickou situaci se akce konala pouze on-line.

Technologické centrum AV ČR uspořádalo na virtuálním stánku projektu FIT-4-NMP spolu
se zahraničními projektovými partnery po oba dva dny informační workshopy, na kterých se představili nejen přední evropští inovátoři
z oblasti nanotechnologií, pokročilých materiálů a výrobních technologií, ale též nové firmy tzv. "nováčci", což byli potenciální účastníci programu Horizont Evropa se znalostmi a možnostmi budoucí spolupráce. Cílem obou akcí bylo propojit úspěšné žadatele
s talentovanými firmami (nováčky).

O svých zkušenostech hovořili úspěšní účastníci projektů Horizon 2020 a prezentovali dosažená řešení. Také zástupci DG Research and Innovation seznámili účastníky s aktuálními tématy nového pracovního programu Horizontu Europa klastru 4, do které téma NMP patří. Akcí se zúčastnilo celkem 80 odborníků z celé Evropy. 

Nahrávky z obou prezentačních dnů lze nalézt na tomto odkazu.

Případní další nováčci z oblasti NMBP (firmy, které doposud nebyly úspěšné v projektech H2020) se mohou hlásit k podpoře na stránkách projektu www.fit-4-nmp.eu, kde je k dispozici dotazník k zanechání kontaktních údajů a rovněž on-line průzkum překážek účasti českých firem ve výzkumných projektech s uvedenou tematikou.

Pro více informací kontaktujte: E. Kudrnovou, kudrnova@tc.cz