Technologické centrum Praha

Článek - Nanotechnologie nejen pro akumulaci elektřiny

...známe cenu myšlenky

Článek - Nanotechnologie nejen pro akumulaci elektřiny

12.05.2021

Článek - Nanotechnologie nejen pro akumulaci elektřiny

Redakce odborného časopisu Energie 21 patřící do vydavatelství Profi Press s.r.o. publikovala ve svém čísle 2/2021 článek o výzkumníku Janu Procházkovi a jeho cestě při vývoji baterie na bázi nanotechnologie od prototypu k průmyslové výrobě. Jedná se o unikátní vysokoenergetický akumulátor, 3D prostorovou baterii na bázi lithiových nanomateriálů - HE3DA (High Energy 3D Accumulator), který se dá lehce zapojovat do menších i velkých sérií a zakládá si na vysoké bezpečnosti.

Jan Procházka je také držitelem patentu na výrobu fotokatalytických náterů FN NANO®. Jeho nanonátěry se používají pro vnější i vnitřní povrchy, které díky aktivací světla rozkládají molekuly organických látek. V konečném důsledku má nátěr efekt čištění vzduchu od oxidů dusíku a dalších nebezpečných látek, které se vyskytují všude kolem nás. 

Článek zmiňuje i počáteční fázi podnikání Jana Procházky v České republice, které Technologické centrum AV ČR (TC) dlouhodobě podporovalo. Jedny z prvních baterií HE3DA zapojených do série byly vystavovány na stáncích TC v tuzemsku i v zahraničí. Jan Procházka si pomoci TC a jeho služeb mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network velmi cení a v článku sám říká: „Když začínáte v nějakém oboru, který je vlastně v plenkách, nemáte žádné peníze, řešíte nutné náklady na certifikace apod., na marketing nemáte tak prvních 10-14 let, takže každá pomoc v tomto směru je neocenitelná. Jsem přesvědčený, že pomoc TC nám pomohla překonat to nejhorši.“

Článek si můžete stáhnout v pdf. v naší sekci pro média Napsali o nás.