Technologické centrum Praha

Oddělení rozvoje podnikání má nové webové stránky

...známe cenu myšlenky

Oddělení rozvoje podnikání má nové webové stránky

04.05.2021

Oddělení rozvoje podnikání má nové webové stránky

Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit nové stránky Oddělení rozvoje podnikání, na kterých najdete přehledně veškeré jeho sužby. Oddělení rozvoje podnikání (ORP) doplňuje svými aktivitami spektrum nabízených služeb Technologického centra AV ČR se zaměřením především na malé a střední podniky.

Tým ORP má dlouholeté zkušenosti s podporou expanze firem na zahraniční trhy,
s komercializací výsledků firemní výzkumné a inovační činnosti a s ochranou duševního vlastnictví. Specialisté oddělení vám pomohou s orientací v českých a zahraničních dotačních programech a mohou vám asistovat např. při přípravě projektových žádostí. Celá škála služeb je přehledně představena na home page webu.