Technologické centrum Praha

Vydali jsme Echo č. 1 / 2021

...známe cenu myšlenky

Vydali jsme Echo č. 1 / 2021

14.04.2021

Vydali jsme Echo č. 1 / 2021

V úvodu prvního čísla Echa v roce 2021 se dočtete o zahájení rámcového programu Horizon Europe (HE),  který je již 9. unijním rámcovým programem pro výzkum a inovace. Proto se toto číslo mimo jiné věnuje podrobněji dvěma klastrům 2. pilíře HE - Klastru 4 - digitalizace, průmysl a vesmir a Klastru 6 - potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje a životní prostředí.
Upozorňujeme i na příspěvek o Evropském vědeckém slovníku, EurtoSciVoc, který umožňuje oborovou klasifikaci projektů. Autor článku ukazuje, jak se jeví oborová klasifikace velké části projektů H2020, na jejichž řešení se podílely české týmy.

Echo je zatím pouze v elektronické verzi, stáhnout si ho můžete v naší sekci Publikace.