Technologické centrum Praha

FAQs, které se týkají COVID-19 a implementace projektů H2020 (včetně MSCA)

...známe cenu myšlenky

FAQs, které se týkají COVID-19 a implementace projektů H2020 (včetně MSCA)

08.03.2021

Soubory:

Aktualizujeme zprávu publikovanou 16. 2. 2020: Technologické centrum pro Vás připravilo souhrnný dokument, který sdružuje všechny často kladené otázky a odpovědi, jež se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření. Odpovědi, které poskytuje Evropská komise a jejichž aktuální seznam můžete nalézt zde, pro vás překládáme do souboru v českém jazyce s odkazy na jejich původní verzi. 
V této březnové aktualizaci jsou doplněny nové odpovědi týkající se projektů MSCA IF a MSCA RISE. (V příloženém dokumentu jsou zvýrazněny zeleně.)

Základním cílem dokumentu je poskytnout ucelené a přehledné informace, které pomohou příjemcům projektů programu H2020 snadněji navigovat v pravidlech, které organicky vznikají v rámci současné situace.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na adresu finance@tc.cz