Technologické centrum Praha

Evropská rada pro výzkum zveřejnila pracovní program pro výzvy 2021

...známe cenu myšlenky

Evropská rada pro výzkum zveřejnila pracovní program pro výzvy 2021

23.02.2021

Evropská rada pro výzkum zveřejnila pracovní program pro výzvy 2021

Jako první pracovní program rámcového programu Horizont Evropa zveřejnila Evropská komise 22. února Pracovní program Evropské rady pro výzkum (ERC) pro výzvy 2021. ERC obdrží z rozpočtu RP na programové období 2021-2027 více než 16 mld. €, což představuje nárůst o 22 localhost oproti předchozímu programu Horizont 2020. Prioritou i nadále zůstává podpora mladších vědců a vědkyň, 66 localhost alokovaného rozpočtu je vyčleněno na žadatele o ERC Starting a Consolidator granty

Klíčové novinky ve výzvách 2021:

 • Evropská rada pro výzkum oznámila posunutí uzávěrky pro ERC Starting granty na 8. dubna 2021! V Pracovním programu však zůstává dříve avizovaný termín 24. března 2021. 
 • V roce 2021 nebude vyhlášena výzva pro ERC Synergy granty, první výzva se očekává v roce 2022.
 • V Pracovním programu se zatím neobjevila výzva pro Proof of Concept, neboť je předmětem diskuze uvnitř Vědecké rady ERC (předpokládá se otevření první výzvy v 2. pol. roku v rámci WP 2022).
 • Referenční datum pro způsobilost žadatelů o ERC Starting a Consolidator granty je 1. 1. 2021.
 • ERC má v plánu vrátit se k osvědčenému harmonogramu výzev v 2. pol. roku 2022, tedy od WP 2023.
 • Pro žadatele o ERC Advanced granty bude zaveden po vzoru ERC Starting a Consolidator grantů od výzvy 2021 pohovor před odborným panelem v druhém kole hodnoticího procesu.
 • Bude možné žádat o granty ERC do dvou nových panelů: SH7 - Human Mobility Environment and Space, PE11 – Materials Engineering Panel structure 2021
 • V souladu s přístupem Open Science budou hlavní řešitelé grantů ERC povinni nově do šesti měsíců od začátku implementace projektu předložit Data Management Plan.
 • Žadatelé ze zemí přidružených k předchozímu programu Horizont 2020 jsou oprávněni podat projektový návrh do výzvy 2021 (včetně žadatelů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska), ačkoliv zatím nebyly podepsány asociační dohody. Grantovou dohodu bude však možné podepsat pouze s hostitelskou institucí v zemi,
  se kterou již byla podepsána asociační dohoda. 

ERC Work Programme 2021

Tisková zpráva Evropské komise

Tisková zpráva ERC